medarbeiderne

Hva er sosial innovasjon?


Ingen kommentarer

I Norge har vi fått øynene opp for sosialt entreprenørskap og vi som jobber med feltet opplever at det er lettere å snakke om det med andre. Nettopp fordi det begynner å bli et mer kjent begrep enn for bare et år siden. Så dukker begrepet sosial innovasjon opp. Eller som vi velger å bruke: samfunnsinnvasjon.

Les mer