Tre tips for å få nye ideer

Å komme på ideer kan ofte være det som forhindrer oss i å sette i gang en innovasjonsprosess. Det kan være mange årsaker til dette, for eksempel er det ikke vanlig i organisasjonskulturen du er en del av, eller det kan være at hverdagens arbeidsoppgaver ikke gir rom til det, eller kanskje aller verst, du… Fortsett å lese Tre tips for å få nye ideer