innovasjonscamp

Møt Natale Hugvik, UX-designer i Telenor


2 Kommentarer

1. Hvem er jeg? Mitt navn er Natale Hugvik, jeg er opptatt av bærekraftig utvikling, vitenskap, miljø og sosialinnovasjon. Er utdannet industridesigner ved Arkitektur og design høgskolen i Oslo. Med en hybrid kompetanse innenfor produkt, grafisk og tjenestedesign arbeider jeg metodisk og behovsdrevet for å skape konkurransedyktige løsinger. 2. Hva jeg gjør? I dag jobber

Les mer

Møt Kaja Hegg fra Redd Barna


Ingen kommentarer

Kaja er i ambassadørpanelet for campen. 1. Hvem er du? Jeg heter Kaja og jobber i Redd Barna. Redd Barna er en menneskerettighetsorganisasjon for barn, og min oppgave er å jobbe for at barn og unge bruker nettet på en trygg og ansvarlig måte. 2. Hva gjør du? Jeg arbeider for barn og unge skal

Les mer

Møt Helga Øvsthus Tønder fra Ashoka


Ingen kommentarer

Helga er i ambassadørpanelet for campen. 1. Hvem er du? Jeg er Helga Øvsthus Tønder, vestlending, vennlig og veldig opptatt av rettferdighet. 2. Hva gjør du? Jeg leder Ashoka i Norge. Vi er verdens største og eldste organisasjon for sosialt entreprenørskap. Vi søker etter og støtter gründere som løser samfunnsproblemer på nye måter, med mål

Les mer