SICamp tidslinje

Hele programmet tar 25 uker å gjennomføre fra påmelding av ideer til siste samling hvor alle presenterer ideene sine for et publikum.


[one_half]

1. Påmelding

8 uker[/one_half]

[one_half_last]

I ca 8 uker er det mulig å melde seg på. For å melde seg på må man ha en idé til en app eller webløsning som kan ta tak i en samfunnsutfordring. Man må også fortelle om hvorfor man har lyst til å starte virksomhet basert på denne ideen.

[/one_half_last]


[one_half]

2. Utvelgelse

1 uke[/one_half]
[one_half_last]

Et dommerpanel med forskjellige kompetanseområder velger ut de seks kandidatene/teamene som de har mest tro på. Dette skjer innenfor en uke, også annonseres kandidatene.

[/one_half_last]


[one_half]

3. Teambuilding

4 uker[/one_half]
[one_half_last]

I 3 til 4 uker før innovasjonscampen møter vi med teamene for å bli kjent med de. Vi finner også en prosessleder til dem for innovasjonscampen. Hvis teamet også trenger andre hjelpere under helgen prøver vi å få tak det også.

[/one_half_last]


[one_half]

4. Innovasjonscamp

48 timer[/one_half]
[one_half_last]

Innovasjonscampen varer i 48 timer og er i løpet av én helg. Hvert team skal lage en mockup eller gjerne en prototype av produktet sitt, og jobbe med forretningsmodellen. På slutten presenterer deltakerne for dommerpanelet som kårer en vinnerpitch.

[/one_half_last]


[one_half]

5. 12 små camper

12 uker[/one_half]
[one_half_last]

Her er det én camp i uken hvor temaer for oppstart danner konteksten for hver camp. Temaene går fra team, sosial og økonomisk bunnlinje, til produktutvikling og kundebehov. Du kan se liste over temaene under.

[/one_half_last]


[one_half]

6. Demodag

1 kveld[/one_half]
[one_half_last]

Den 12. og siste samlingen er målet at teamene skal kunne møte investorer og andre interessenter som kan trenge løsningen de tilbyr.

[/one_half_last]
___________12 små camper___________

Camp 1: Medgründere og team

Hvordan velge medgründere og bygge team. Hva er nødvendig og hva er ikke nødvendig? Hva trenger vi? Og hvordan kan vi som gründerteam få felles klarhet slik at vi alle vet hvorfor vi gjør det vi gjør, og hvordan vi skal gjøre det.

Camp 2: Utfordringen du skal løse

Separer utfordringene inn i individuelle, kollektive og systemiske utfordringer. Undersøk utfordringene og aktører. Hvordan ser verdikjeden ut? Hvor kan verdi skapes for alle parter?

Camp 3: One simple thing

Når utfordringen er identifisert, dypdykkes det ned i hva den ene tingen ditt produkt er nødt til å gjøre for å løse/adressere utfordringen. Hva er det minste den bør gjøre, og kan du finne en kunde som vil ta sjansen på å være med på den første versjonen.

Camp 4: Er dette riktig? (Målbarhet)

Validering og stresstesting av løsningen. Bygge inn målbarhet av hva slags innvirkning virksomheten din har. Definere og legge inn key Performance Indicators – kPI (nøkkelindikatorer) i virksomheten. Dette er strengt tatt den evigvarende søken etter å skape mer verdi.

Camp 5: Det enkleste du kan lage

Her legger vi sammen uke 3 og 4. fokus på å bygge et produkt som a) gjør én enkel ting, og b) måler hvorvidt det virker.

Camp 6: Å lære fra feil

Å feile kan være bra. Vi snakker om å feile og hvordan du kan bruke det til din fordel i virksomheten. Vi linker feiling med målbarhet sånn at du vet når du har feilet.

Camp 7: Partnerskap mellom store og små organisasjoner

To personer beveger seg fortere enn 50. Hvordan kan dere jobbe optimalt med forholdet til partnere når makt, fart og reaksjonsevne i organisasjonene er så forskjellige.

Camp 8: Investorer og lignende

Hva ser investorer etter? Hvordan kan investorens og selskapets interesser møtes?Hva slags investeringesmuligheter har vi Norge, og hva er fordelene og ulempene med disse.

Camp 9: Teknologi til folk

Hvordan designer vi teknologi som mennesker virkelig vil bruke? Vi ser på servicedesign for å forstå forbrukeradferd, forstå forskjellen på oppkjøp og oppbevaring, forstå hvem kundene dine er og hva de trenger.

Camp 10: To bunnlinjer

Kampen mellom økonomisk og samfunnsnyttig suksess. Å beholde fokus på både cash flow og den samfunnsnyttige effekten. Økonomiske projeksjoner, samfunnsnyttige projeksjoner, hvordan får vi med oss begge.

Camp 11: Idé til selskap

Når forretningsmodellen er i boks kan det bli et selskap. Vi diksuterer non-profit vs for-profit, entreprenørskap vs. intraprenørskap, å fortelle historien, hva skal du si til folk at du driver med osv.

Camp 12: Demodag

Vi inviterer til investor- og brukerpresentasjoner med publikum, og teamene presenterer forretningsideene og prototypene sine.