Rammeverk

Lean startup møter sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap er virksomhet på samme måte som entreprenørskap. Forskjellen er at virksomheten eksisterer fordi den søker å fikse et samfunnsproblem. Hvorvidt det skjer måles gjennom den sosiale bunnlinjen. Ellers skal den tjene penger sånn som en hvilken som helst annen startup, altså ha en økonomisk bunnlinje.

For å finne veien til disse to bunnlinjene bruker vi lean startup. Dette er en oppstartstankegang som preger entreprenørskapsfeltet i stor grad, og den er like nyttig for sosialt entreprenørskap.

Det handler om å prøve seg frem og lære samtidig. I motsetning kan vi ofte ha fokus på å lage alt ferdig først for så å introdusere det for et marked. Det gjør vi ikke når vi bruker lean startup som et av de grunnleggende prinsippene. Da lærer vi hva målgruppen trenger, prøver å lage den enkleste versjon av det, tester med målgruppen, tilpasser, forbedrer eller snur fullstendig på bakgrunn av hva vi lærer fra testing.

Fra The Lean Startup av Eric Ries

Samtidig er vi opptatt av at vi jobber med å fikse det samfunnsproblemet vi var ute etter å fikse. Altså hensikten med at virksomheten skal eksistere. Derfor jobber vi med hva den sosial bunnlinjen er, hvordan vi kan måle den for å være sikre på at vi går i riktig retning.

DIY toolkit: Theory Of Change from Nesta UK on Vimeo.I hvilken fase finner du Social Innovation Camp Norway?

På innovasjonscampen har deltakerne allerede ideer, derfor bygges, planlegges og testes det på denne innovasjonscampen. Etter endt innovasjonscamp følger 12 små camper hvor fokuset er på de forsjellige teamene som er viktig å tenke på under oppstart. Dette skjer samtidig som teamene jobber med oppstarten i praksis. Programmet er en krysning av lean startup med design prinsipper som møter sosialt entreprenørskaps verdigrunnlag.

Vi befinner oss derfor i fase 2 og 3.

sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator