Foredrag om velferdsteknologi og unge kreftpasienter

Foredrag april 2013, Trondheim

Merete holdt foredrag for Norsk Sykepleierforbund under Fagkonferansen 2013 19. april. Hun fortalte om arbeidet med Speakless og erfaringer fra arbeidet med appen. Appen er innenfor feltet vi kaller velferdsteknologi.

Vi delte hva vi hadde lært om det å være syk når man er ung, og hva mange unge velger å gjøre. Vi snakket også om hva ungdommer ønsker seg fra teknologien.

Representanter fra Norsk Sykepleierforbund hadde fulgt utviklingen av Speakless siden vi startet i april 2012. På bakgrunn av det inviterte de oss for å snakke.

De ønsket å vite mer om hvordan velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere for både pasienter og helsepersonell.