Startup Camp


Akseleratorprogram for sosialentreprenører.
Gikk fra mai til oktober 2013 på 657 i Oslo.

Startup camp er et oppstartsprogram for sosial og samfunnsentprenører. De som deltok i 2013 var oppstartsbedriftene Memorylanes, Just Fashion og Kono som også deltok på Social Innovation Camp Norway.


sicamp_logo


Fokus
  1. å bygge community blant entreprenørene som deltar,
  2. og å se på hva som var nyttig å tenke på ved en oppstart.

Varighet: 12 møtepunkter med hvert sitt tema.

Program

1. samling

Samling: Medgründere og team: hvordan velge medgründere og bygge team. Hva er nødvendig og hva er ikke nødvendig?


2. samling

Forstå utfordringene du prøver å løse: separer utfordringene inn i individuelle, kollektive og systemiske utfordringer. Undersøk utfordringene og aktører. Hvordan ser verdikjeden ut? Hvor kan verdi skapes for alle parter?

3. samling

One simple thing: Når utfordringen er identifisert, dypdykkes det ned i hva den ene tingen ditt produkt er nødt til å gjøre for å løse/adressere
utfordringen. Validering og stresstesting av løsningen.

4. samling

Er dette riktig? (Målbarhet): Bygge inn målbarhet av hva slags innvirkning virksomheten din har. Definere og legge inn key Performance Indicators – kPI (nøkkelindikatorer) i virksomheten. Dette er strengt tatt den evigvarende søken etter å skape mer verdi.

5. samling

Bygge et minimum viable product (Mvp): Her legger vi sammen uke 3 og 4. fokus på å bygge et produkt som a) gjør én enkel ting, og b) måler hvorvidt det virker.

6. samling

Å feile på en god måte/lære fra dine feil: om det å feile og hvorfor det er bra. gjøre det å feile om til en overlevelsesmekanisme, og en pågående del av
virksomheten din. Vi linker feiling med målbarhet.

7. samling

Partnerskap mellom store og små organisasjoner: Hvordan styre forhold med partnere når makt, fart og reaksjonsevne i organisasjonene er så forskjellige.

8. samling

Investorer og lignende: hva ser investorer etter? Hvordan kan investorens og selskapets interesser møtes? forskjellige typer investeringer,
og hva som er deres fordeler og ulemper

9. samling

Mikse samfunnsnyttige og kommersielle fordeler: kampen mellom økonomisk og samfunnsnyttig suksess. Å beholde fokus på både cash flow og den samfunnsnyttige
effekten. Økonomiske projeksjoner, samfunnsnyttige projeksjoner

10. samling

Designe teknologi som mennesker virkelig vil bruke: servicedesign 101: forstå forbrukeradferd, forstå forskjellen på oppkjøp og oppbevaring, forstå hvem kundene dine er, og hva de trenger

11. samling

Å få en idé til å bli et selskap: vi legger sammen alle bitene og gjør det om til et selskap. Vi diskuterer non-profit vs for-profit, entreprenørskap vs.
intraprenørskap, å fortelle historien, elevator pitch, finansiering (forskjellene på pitching for investorer vs. sluttbrukere).

12. samling

Samling: Demodag – dere presenterer: Vi inviterer til investor- og brukerpresentasjoner med publikum.

Last ned programmet i pdf-versjon.