Startup Camp

Akseleratorprogram for sosialentreprenører som gikk fra mai til oktober 2013 på 657 i Oslo.

Startup camp var et oppstartsprogram for sosiale entreprenerører som hadde deltatt på Social Innovation Camp Norway. I 2013 deltok oppstartsbedriftene Memorylanes, Just Fashion og Kono.

Fokus

 1. å bygge community blant entreprenørene som deltar,
 2. og å se på hva som var nyttig å tenke på ved en oppstart.

Varighet: 12 møtepunkter med hvert sitt tema.

Program

 1. samling: Medgründere og team: hvordan velge medgründere og bygge team. Hva er nødvendig og hva er ikke nødvendig?
 2. samling: Forstå utfordringene du prøver å løse: separer utfordringene inn i individuelle, kollektive og systemiske utfordringer. Undersøk utfordringene og aktører. Hvordan ser verdikjeden ut? Hvor kan verdi skapes for alle parter?
 3. samling: One simple thing: Når utfordringen er identifisert, dypdykkes det ned i hva den ene tingen ditt produkt er nødt til å gjøre for å løse/adressere utfordringen. Validering og stresstesting av løsningen.
 4. samling: Er dette riktig? (Målbarhet): Bygge inn målbarhet av hva slags innvirkning virksomheten din har. Definere og legge inn key Performance Indicators – kPI (nøkkelindikatorer) i virksomheten. Dette er strengt tatt den evigvarende søken etter å skape mer verdi.
 5. samling: Bygge et minimum viable product (Mvp): Her legger vi sammen uke 3 og 4. fokus på å bygge et produkt som a) gjør én enkel ting, og b) måler hvorvidt det virker.
 6. samling: Å feile på en god måte/lære fra dine feil: om det å feile og hvorfor det er bra. gjøre det å feile om til en overlevelsesmekanisme, og en pågående del av virksomheten din. Vi linker feiling med målbarhet.
 7. samling: Partnerskap mellom store og små organisasjoner: Hvordan styre forhold med partnere når makt, fart og reaksjonsevne i organisasjonene er så forskjellige.
 8. samling: Investorer og lignende: hva ser investorer etter? Hvordan kan investorens og selskapets interesser møtes? forskjellige typer investeringer, og hva som er deres fordeler og ulemper
 9. samling: Mikse samfunnsnyttige og kommersielle fordeler: kampen mellom økonomisk og samfunnsnyttig suksess. Å beholde fokus på både cash flow og den samfunnsnyttige effekten. Økonomiske projeksjoner, samfunnsnyttige projeksjoner
 10. samling: Designe teknologi som mennesker virkelig vil bruke: servicedesign 101: forstå forbrukeradferd, forstå forskjellen på oppkjøp og oppbevaring, forstå hvem kundene dine er, og hva de trenger
 11. samling: Å få en idé til å bli et selskap: vi legger sammen alle bitene og gjør det om til et selskap. Vi diskuterer non-profit vs for-profit, entreprenørskap vs. intraprenørskap, å fortelle historien, elevator pitch, finansiering (forskjellene på pitching for investorer vs. sluttbrukere).
 12. samling: Samling: Demodag – dere presenterer: Vi inviterer til investor- og brukerpresentasjoner med publikum.

Last ned programmet i pdf-versjon.