Innovasjonscamp i folkehelse

Innovasjonscamp juli 2013, Oslo

Juli 2013 holdt vi innovasjonscamp på Høgskolen i Oslo og Akershus sin sommerskole for internasjonal folkehelse. Sommerskolen er for internasjonale studenter og gjennomføres hver sommer.

På innovasjonscampen utfordrer vi studentene til å tenke innovasjon og entreprenørskap i faget sitt, og i løpet av under et døgn kommer de opp med en idé, produserer en forretningsplan og presenterer den for dommerpanel og studenter. Det var fem grupper som hver hadde spennende ideer til hvordan de kunne jobbe med en utvalgt målgruppe og en folkehelseproblematikk som angikk denne målgruppen.

I hvilken fase finner du innovasjonscamp?

De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator

På innovasjonscamp utforsker vi utfordringer og problemer eller kommer opp med nye ideer. Nye perspektiver og ny kunnskap oppstår som bidrar videre i sosial innovasjonsprosessen. På camp befinner vi oss derfor et sted i fase 1 og 2 på innovasjonssneglen. På store camper planlegges også piloter og prototyper.

På innovasjonscamp utforsker vi utfordringer og problemer eller kommer opp med nye ideer. Nye perspektiver og ny kunnskap oppstår som bidrar videre i sosial innovasjonsprosessen. På camp befinner vi oss derfor et sted i fase 1 og 2 på innovasjonssneglen. På store camper planlegges også piloter og prototyper.