SoPro konferansen

Hvem SoPro konferansen
Når Mars 2013
Hvor Trondheim


SoPro13Logo263x300

Hva?

Vi holdt innovasjonscamp på konferansen SoPro. Som vanlig lærte vi mye.

Vi hadde ca 30 deltakere hvorav majoriteten var studenter. Temaet endte på utdanning, og her var det mange utfordringer å ta tak i. Denne innovasjonscampen tok utgangspunkt i problemer deltakere på workshopen har kjennskap til, og siden det var mange studenter endte det på utdanning.innovasjonscamptjeneste


I hvilken fase finner du SoPro-campen?


sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator


På innovasjonscamp utforsker vi utfordringer og problemer eller kommer opp med nye ideer. Nye perspektiver og ny kunnskap oppstår som bidrar videre i sosial innovasjonsprosessen. På camp befinner vi oss derfor et sted i fase 1 og 2 på innovasjonssneglen. På store camper planlegges også piloter og prototyper.

Her læres metoder og verktøy bort på camp som kan brukes videre for å forbedre arbeidet som gjøres på innovasjonscamp, eller starte nye innovasjonsprosesser etter endt camp.