Innovasjonscamp med Oracle

Innovasjonscamp april 2013, Oslo

Vi holdt innovasjonscamp hos Oracle på Lysaker, i samarbeid med IKT-Norge. Tema for campen var «Smartere byer – Hvordan kan vi redusere biltrafikken i Oslo vesentlig?»

Oracles internasjonale Earth Week var bakteppe for campen. Deltagere på campen var hovedsakelig Oracle-ansatte, eller Orakler som de kaller seg så fint, og det var også representanter fra IKT-Norge og Smart City Bærum, som er et program i Framtidens Byer.


I hvilken fase finner du innovasjonscamp?

De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator

På innovasjonscamp utforsker vi utfordringer og problemer eller kommer opp med nye ideer. Nye perspektiver og ny kunnskap oppstår som bidrar videre i sosial innovasjonsprosessen. På camp befinner vi oss derfor et sted i fase 1 og 2 på innovasjonssneglen. På store camper planlegges også piloter og prototyper.

På innovasjonscamp utforsker vi utfordringer og problemer eller kommer opp med nye ideer. Nye perspektiver og ny kunnskap oppstår som bidrar videre i sosial innovasjonsprosessen. På camp befinner vi oss derfor et sted i fase 1 og 2 på innovasjonssneglen. På store camper planlegges også piloter og prototyper.