LøvetannCamp: digitale løsninger i barnevernet

Løvetanncamp var et samarbeidsprosjekt vi hadde med Landsforeningen for barnevernsbarn og IKT-Norge. Vi gjennomførte det en helg i januar 2015 i Oslo i IKT-Norge sine lokaler. Vi var prosjekt- og prosessledere. Det var deltakere på tvers av sektorer; barnevern, it-bransjen, non-profit, og viktigst av alt unge med erfaringskompetanse.

Løvetanncamp inviterte til 48-timerscamp for å finne nye løsninger for å gjøre hverdagen enklere for mennesker som har med barnevernet å gjøre. Løsningene kommer frem basert på historier fra de samme menneskene som av ulike grunner har hatt behov for barnvernet.

Campen ble arrangert 30. januar til 1. februar 2015 i IKT-Norge sine lokaler i Oscarsgate 20, Oslo.

Løvetanncamp i media og på andre nettsider

Hva skjedde på campen?

3 løsninger ble hamret ut med demo på søndag. Les om de her.

Over 30 mennesker var innom denne helgen, og gav sin tid gratis til dette prosjektet for å skape digitale løsninger for et bedre barnevern.

Fredrik Syversen estimerer at det ble lagt ned 945 timer ila helgen til en verdi av 1 mill (1200 kr /t)


I hvilken fase finner du innovasjonscamp?

De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator

På innovasjonscamp utforsker vi utfordringer og problemer eller kommer opp med nye ideer. Nye perspektiver og ny kunnskap oppstår som bidrar videre i sosial innovasjonsprosessen. På camp befinner vi oss derfor et sted i fase 1 og 2 på innovasjonssneglen. På store camper planlegges også piloter og prototyper.

På innovasjonscamp utforsker vi utfordringer og problemer eller kommer opp med nye ideer. Nye perspektiver og ny kunnskap oppstår som bidrar videre i sosial innovasjonsprosessen. På camp befinner vi oss derfor et sted i fase 1 og 2 på innovasjonssneglen. På store camper planlegges også piloter og prototyper.