Innovasjonscamp i folkehelse

Innovasjonscamp juli 2012, Oslo

Vi var med å arrangere innovasjonscamp for sommerskolestudentene på international public health ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Innovasjonscampen var arrangert i sammen med Ungt Entreprenørskap og har vært arrangert hvert år siden sommerskolen startet. Merete har fått være med på campene siden starten.

Internasjonale studenter

I år bestod sommerskolen av master og bachelor studenter fra Canada, Norge, Danmark, USA, Nigeria, India, Nederland og mange flere land.

Vinneren var en gruppe som hadde funnet en løsning for å forbedre helsevilkårene for mødre i Etiopia.


I hvilken fase finner du innovasjonscamp?

De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator

På innovasjonscamp utforsker vi utfordringer og problemer eller kommer opp med nye ideer. Nye perspektiver og ny kunnskap oppstår som bidrar videre i sosial innovasjonsprosessen. På camp befinner vi oss derfor et sted i fase 1 og 2 på innovasjonssneglen. På store camper planlegges også piloter og prototyper.

På innovasjonscamp utforsker vi utfordringer og problemer eller kommer opp med nye ideer. Nye perspektiver og ny kunnskap oppstår som bidrar videre i sosial innovasjonsprosessen. På camp befinner vi oss derfor et sted i fase 1 og 2 på innovasjonssneglen. På store camper planlegges også piloter og prototyper.