Innovasjonscamp i folkehelse 2012


Innovasjonscamp

Hvem Høgskolen i Oslo og Akershus
Når Juli 2012
Hvor OsloHva?

Vi var med å arrangere innovasjonscamp for sommerskolestudentene på international public health ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Innovasjonscampen var arrangert i sammen med Ungt Entreprenørskap og har vært arrangert hvert år siden sommerskolen startet. Merete har fått være med på campene siden starten.


innovasjonscamptjenesteInternasjonale studenter

I år bestod sommerskolen av master og bachelor studenter fra Canada, Norge, Danmark, USA, Nigeria, India, Nederland og mange flere land.

Vinneren var en gruppe som hadde funnet en løsning for å forbedre helsevilkårene for mødre i Etiopia.


I hvilken fase finner du HiOAcampen?


sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator


På innovasjonscamp utforsker vi utfordringer og problemer eller kommer opp med nye ideer. Nye perspektiver og ny kunnskap oppstår som bidrar videre i sosial innovasjonsprosessen. På camp befinner vi oss derfor et sted i fase 1 og 2 på innovasjonssneglen. På store camper planlegges også piloter og prototyper.

Her læres metoder og verktøy bort på camp som kan brukes videre for å forbedre arbeidet som gjøres på innovasjonscamp, eller starte nye innovasjonsprosesser etter endt camp.