Foredrag om sosialt entreprenørskap

Oktober 2013, Oslo

Hva

Onsdag 16. oktober 2013 holdt vi foredrag om sosialt entreprenørskap og hvordan vi jobber med sosial innovasjon, hos Husbanken, og brukte blant annet Nattens Helter og StoryCamp som eksempler.

Vi hadde godt selskap med kameraten vår Chris Klemmetvold fra Medarbeiderne, og to spennende mennesker, Tony og Margareth fra Young Foundation i England. Hvis du er nysgjerrig på samfunnsinnovasjon så har de mye bra som er verdt å undersøke.

Presentasjonen

Hvorfor

Husbanken arrangerte et frokostseminar med tema «Sosialt entreprenørskap – ny tenkning og praksis som skaper sosial verdi» for å sette fokus på sosialt entreprenørskap. Fra nettsiden til Husbanken: Sosialt entreprenørskap handler om å bruke virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse problemer som er knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold. Motivasjonen for denne type virksomheter er i hovedsak ikke profitt, men samfunnsutvikling.
Seminaret var gratis og åpent for alle.