Veiledere på Engebråten skole

Merete veileder elever på gründercampen på Engebråten skole

Torsdag 13. juni var vi veiledere på gründercamp på Engebråten skole, og som du ser stortrivdes vi med det. Det var 240 åttendeklassinger, og vinnerne ble skrevet godt om i Computerworld sin dekning av campen.

Arrangørene var Cathrine Juul ved Engebråten skole, Lene Røysland fra Ungt Entreprenørskap, Fredrik Syversen fra IKT Norge og Håvard Heggelund fra Teknisk Museum.

Camp er gøy, og ennå mer gøy er det når det kommer bra ideer ut av det!

Computerworld: Her er fremtidens gründere