Boligsosial innovasjonscamp

Hvem: Husbanken og Leieboerforeningen
Når: Oktober 2012
Hvor: Oslo


Mandag 15. oktober 2012 holdt vi en boligsosial innovasjonscamp i samarbeid med Husbanken, Leieboerforeningen og Simula Innovation. Arrangementet var en del av Oslo Innovation Week.

Campen hadde tema Nye boliger på nye måter, og vi så på utfordringer for unge mennesker på boligmarkedet i Oslo. Et mangfold av aktører som direkte eller indirekte har noe med boligsituasjonen å gjøre deltok i utforskningen av hvor det finnes muligheter for innovasjon ved fremskaffelse og formidling av utleieboliger til unge mennesker i Oslo. Et sluttbrukerperspektiv dannet konteksten.


Rapport fra campen

Vi utarbeidet en rapport på bakgrunn av resultatene som kom ut av campen. Rapporten kan du lese på Husbanken sine sider.


I hvilken fase finner du Nye boliger på nye måter?
sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator


På innovasjonscamp utforsker vi utfordringer og problemer eller kommer opp med nye ideer. Nye perspektiver og ny kunnskap oppstår som bidrar videre i sosial innovasjonsprosessen. På camp befinner vi oss derfor et sted i fase 1 og 2 på innovasjonssneglen. På store camper planlegges også piloter og prototyper.

Her læres metoder og verktøy bort på camp som kan brukes videre for å forbedre arbeidet som gjøres på innovasjonscamp, eller starte nye innovasjonsprosesser etter endt camp.