Boligcamp i Trondheim

Camp 27. februar 2014, Trondheim

Torsdag 27. Februar holdt vi workshop på Antikvariatet i Trondheim. Tema var: Bolig for unge i Trondheim. Blant deltakerne var det representanter fra Trondheim kommune, Velferdstinget, Studentsamskipnaden i Trondheim, Kirkens Bymisjon, Frost Eiendom, StudiebyEN og studenter som var leieboere.

Tema som ble tatt opp

Hva er det som er spesielt med utleiemarkedet og leieboere i Trondheim? Hvor ønsker de unge å bo i Trondheim? Og hvorfor ønsker de å bo der? Hva er de største utfordringene du ser for leieboere i Trondheim? Hvilke rettigheter har leieboere? Og i forlengelsen av dette: Hvilke rettigheter har utleiere? Og hvem har ansvaret for å følge opp at lover og regler blir holdt?

Bakgrunn for campen

Innbyggertallet i Trondheim er på ca 180 000, og av disse er leieandelen 28,5%, ca 51 300. Det er ca 29 000 studenter i Trondheim, noe som utgjør 16,1% av befolkningen. 5%, ca 1 468 av disse studentene er utvekslingsstudenter.

Til sammenligning så er det i Oslo ca 620 000 inbyggere, altså ca 3,5 ganger så mange som i Trondheim, og leieandelen litt høyere på 30,7%, ca 190 340. Det er ca 55 000 studenter i Oslo. Dette utgjør 8,8% av befolkningen. Og 2%, 1 174 av studentene i Oslo er utvekslingsstudenter. Av de nye studentene høsten 2012 var 8 535 i Trondheim, og 8 648 i Oslo fra et annet fylke enn studiestedet.

Konsekvensen av dette er det er ca like mange som akutt trenger bolig i Trondheim og Oslo ved semesterstart, men tilbudet er ca 3,5 ganger så stort i Oslo.

Det at så mange studenter trenger bolig på sammen tid, har igjen ringvirkninger for resten av leiemarkedet.


I hvilken fase finner du innovasjonscamp?

De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator

På innovasjonscamp utforsker vi utfordringer og problemer eller kommer opp med nye ideer. Nye perspektiver og ny kunnskap oppstår som bidrar videre i sosial innovasjonsprosessen. På camp befinner vi oss derfor et sted i fase 1 og 2 på innovasjonssneglen. På store camper planlegges også piloter og prototyper.

På innovasjonscamp utforsker vi utfordringer og problemer eller kommer opp med nye ideer. Nye perspektiver og ny kunnskap oppstår som bidrar videre i sosial innovasjonsprosessen. På camp befinner vi oss derfor et sted i fase 1 og 2 på innovasjonssneglen. På store camper planlegges også piloter og prototyper.