Oslo Innovation Week: Vi utforsker boligsituasjonen for unge i Oslo

Mandag 15. oktober braker det løs, Oslo Innovation Week er på plass. Globale og norske investorer, gründere, forskere og bedriftsledere samles i Oslo 15.-19. oktober 2012. De vil sette innovasjon og verdiskaping på dagsorden. Europas største innovasjonsuke er arenean.

Social Innovation Camp Norway er med! I et samarbeid på tvers av sektorer skal vi arrangere en ekspresscamp for å utforske én problemstilling sammen. En ny måte å tenke innovasjon på, spesifikt samfunnsinnvasjon. For å kunne utforske en problemstilling er det nødvendig å involvere så mange stakeholders/interessenter som mulig. Ikke bare «the usual suspects».

Husbanken og Leieboerforeningen
I samarbeid med Husbanken og Leieboerforeningen arrangerer vi derfor et arbeidsverksted for å oppdage hvor det er muligheter for innovasjon ved fremskaffelse og formidling av utleieboliger til unge mennesker i Oslo. Et sluttbrukerperspektiv danner konteksten, og en rekke interessenter er invitert. Vil du være med?

Eventbrite - Oslo Innovation Week: Nye boliger på nye måter med Husbanken og Leieboerforeningen

Om Oslo Innovation Week:
Oslo Innovation Week arrangeres nå for syvende gang. Uken består av en rekke arrangementer i regi av en lang rekke fremstående aktører. De tar hver for seg opp temaer innen innovasjon og næringspolitikk, kapital og finansiering av vekstprosjekter, innovasjon skapt fra forskning, og ungdom og entreprenørskap. Formålet er å bygge bro mellom gründere, investorer og kompetansemiljøer for å fremme nyskaping og vekst.

Klikk her for å se hele programmet for Oslo Innovation Week i pdf-format.

Av Merete Grimeland

Jeg har jobbet med innovasjonscamper siden 2012. Jeg har startet selskapet World Wide Narrative AS og foreningen Samfunnsinnovatørene som jeg er styreleder i.