Oslo Innovation Week: Vi utforsker boligsituasjonen for unge i Oslo


Mandag 15. oktober braker det løs, Oslo Innovation Week er på plass. Globale og norske investorer, gründere, forskere og bedriftsledere samles i Oslo 15.-19. oktober 2012. De vil sette innovasjon og verdiskaping på dagsorden. Europas største innovasjonsuke er arenean.

Social Innovation Camp Norway er med! I et samarbeid på tvers av sektorer skal vi arrangere en ekspresscamp for å utforske én problemstilling sammen. En ny måte å tenke innovasjon på, spesifikt samfunnsinnvasjon. For å kunne utforske en problemstilling er det nødvendig å involvere så mange stakeholders/interessenter som mulig. Ikke bare «the usual suspects».

Husbanken og Leieboerforeningen
I samarbeid med Husbanken og Leieboerforeningen arrangerer vi derfor et arbeidsverksted for å oppdage hvor det er muligheter for innovasjon ved fremskaffelse og formidling av utleieboliger til unge mennesker i Oslo. Et sluttbrukerperspektiv danner konteksten, og en rekke interessenter er invitert. Vil du være med?

Eventbrite - Oslo Innovation Week: Nye boliger på nye måter med Husbanken og Leieboerforeningen

Om Oslo Innovation Week:
Oslo Innovation Week arrangeres nå for syvende gang. Uken består av en rekke arrangementer i regi av en lang rekke fremstående aktører. De tar hver for seg opp temaer innen innovasjon og næringspolitikk, kapital og finansiering av vekstprosjekter, innovasjon skapt fra forskning, og ungdom og entreprenørskap. Formålet er å bygge bro mellom gründere, investorer og kompetansemiljøer for å fremme nyskaping og vekst.

Klikk her for å se hele programmet for Oslo Innovation Week i pdf-format.

Følg oss

Merete Grimeland

Daglig leder og prosjektleder at World Wide Narrative
Jeg har jobbet med digitale fortellinger siden våren 2007, og jeg kommer nok aldri til å stoppe med det. På denne reisen har jeg snart fått møte nesten 460 mennesker som har vært med på å fortelle sine historier. Jeg føler meg veldig privilegert.
Følg oss