Møt Natale Hugvik, UX-designer i Telenor

1. Hvem er jeg?

Mitt navn er Natale Hugvik, jeg er opptatt av bærekraftig utvikling, vitenskap, miljø og sosialinnovasjon. Er utdannet industridesigner ved Arkitektur og design høgskolen i Oslo. Med en hybrid kompetanse innenfor produkt, grafisk og tjenestedesign arbeider jeg metodisk og behovsdrevet for å skape konkurransedyktige løsinger.

2. Hva jeg gjør?

I dag jobber som senior UX designer i Telenor Norge som er Norges største leverandør av telecom løsninger. Min rolle er å utvikle og fasilitere kreative prosesser, utarbeide tjenestekonsepter og brukergrensnitt med bakgrunn i fortjeningskrav og kundebehov. Som et resultat av designprosessen forbedrer og utvikler jeg nye kundereiser og kontaktpunkter på tvers av kanaler til bedriften.

3. Hvorfor er jeg med på Løvetanncamp?

Jeg er lidenskapelig opptatt av å utvikle bærekraftig tjenester og produkter som setter mennesker og deres behov i sentrum. Med livsmottoet «Pay it foward» er det viktig for meg å delta på samfunnsnyttige prosjekter. Det er for meg en stor glede å kunne være med i en prosess der jeg jobber med og for ungdom med målet om å skape tjenester som kan være med å forbedre deres hverdag.

Av Merete Grimeland

Jeg har jobbet med innovasjonscamper siden 2012. Jeg har startet selskapet World Wide Narrative AS og foreningen Samfunnsinnovatørene som jeg er styreleder i.