Merete Grimeland

Merete Grimeland
Jeg jobber med innovasjonsprosesser som har effekt i fokus. Altså, innovasjon som kan gjøre noe mer bærekraftig, rettferdig, sunnere, tryggere, og rett slett bedre for samfunnet. Jeg har ledet flere innovasjonscamper hvor det har vært fordypning i en problemstilling til å komme opp med et konsept som kan testes. Camper er spesielt gøy fordi det er som en katalysator. Det gir menneskene som deltar en stor energiboost på starten av et innovasjonsløp, og ingenting er bedre enn det, for innovasjon tar tid. Så glede, kreativitet, innsikt og tålmodighet er viktig å ha med fra starten av.

I tillegg har jeg også ledet en rekke workshops hvor mennesker fra 6 – 90 år har fortalt historier om seg selv som gir kunnskap og lærdom om hva vi kan gjøre annerledes i tjenester, systemer og en-til-en leveranser. Over 700 mennesker har fortalt med meg, og det er jeg utrolig takknemlig for.

Kontakt meg

merete@worldwidenarrative.no // (0047) 95 86 00 26
Twitter: @meretegrime
Linkedin: Merete Grimeland

Utdanning

Master i medievitenskap
film og sympati, sosiale nettverk, nettverksteori, opinionsdanning, metode
Universitetet i Oslo

Gründerskolen
entreprenørskap og innovasjon, diffusjonsteori, spredning av ideer
Boston University / Universitetet i Oslo

Bachelor i kommunikasjon med honours
videoproduksjon, foto, public relations, multimedia, kommunikasjonsteori
The University of Newcastle

Enkeltemne
Alternativ film, forholdet mellom mennesker og dyr
Universitetet i Oslo

Enkeltemne
Innovasjon og produktutvikling
Høgskolen i Oslo