WWN i media

Liste over prosjekter som er dekket av media og i artikler på nett.

Løvetanncamp, en camp i digital sosial innovasjon for barnevern

En camp i samarbeid med IKT-Norge og Landsforeningen for barnevernsbarn.

Rektors utfordring, Universitetet i Oslo

Rektors utfordring var en konkurranse for studenter ved UiO, som handlet om å skape nye løsninger på miljøutfordringer som Oslo kommune står overfor. Her jobbet vi med kreative prosesser og sosialt entreprenørskap.

Nattens helter

Nattens helter var en sosial medie-kampanje, høsten 2012, som tok opp temaet sosialt drikkepress blant studenter. Fire studenter var avholds i tre måneder og blogget om opplevelsene sine.

Speakless

Speakless var et app-prosjekt ble til under Oslo Health Challenge. Vi mottok mediedekning i forbindelse med vår presentasjon på Health World i 2012.

Social Innovation Camp Norway

Social Innovation Camp Norway er et oppstartsprogram for samfunnsinnovatører og sosial entreprenører. Det handler om å bruke web- og appteknologi til å skape positive samfunnsendringer.

Ekspresscamp i samfunnsinnovasjon med Oracle

Under Oracles Earth Week arrangerte vi en ekspresscamp i samfunnsinnovasjon for å finne ut hvordan vi kan redusere biltraffiken i Oslo.


[pt_view id=»04e0b611ba»]