Hva er sosial innovasjon?

Samfunsinnovasjon handler om alt som driver samfunnet fremover på en positiv måte. Vi deler ofte opp samfunnet i sektorene privat, offentlig og sivilsamfunnet. I Norge og Norden er det offentlige spesielt sterke på dette, fordi vi har et såpass sterkt fokus på velferd. I alle disse sektorene foregår det samfunnsinnovasjon, bevisst og ubevisst, med intensjon eller som bieffekt.

Ta en titt på denne videoen fra SIG Canada som forklarer hvilke flere områder samfunnsinnovasjon kan gjelde for.

– Social innovation has enjoyed growing recognition all over the world. But many of us are unsure of how it happens or why we need it. Here’s a quick overview of social innovation, as developed by Social Innovation Generation. For years SiG has been exploring the various qualities and elements that support successful social innovation. After watching our overview, explore our latest resource, the SiG Knowledge Hub at sigknowledgehub.com/

Så ikke bare sosialentreprenører jobber med samfunnsinnovasjon?

I Norge og Norden er vi opptatt av sosialt entreprenørskap som handler om å løse samfunnsutfordringer gjennom å bruke entreprenørskap som metode.

Det fins flere sosiale entreprenører/gründere i Norden som ønsker å løse en utfordring i samfunnet, ofte fordi de opplever at velferdsstaten har feilet. Disse sosiale entreprenørene har oftest én spesifikk idé (eller en hybrid av flere) om hvordan de skal gjøre det. Ideen(e) drives frem som bedrifter/virksomheter med kunder som betaler for tjenestene eller produktene deres.

Denne ideen om å fikse en samfunnsutfordring kan handle om minst én av tre ting:

  • Et produkt: virksomheten selger et produkt. f eks Epleslang sin Eplemost som er laget av epler som blir plukket fra private hager. Ofte blir denne frukten til avfall.
  • En tjeneste: virksomheten selger en tjeneste. f eks Allwin i Sverige som henter mat som har gått ut på dato hos butikker og gir den videre til hjemløse. Butikken betaler for tjenesten.
  • En organisasjonsmodell: virksomheten ansetter en definert målgruppe. F eks Medarbeiderne som kun sysselsetter tidligere rusavhengige. Ideen handler om å gi jobb til en tidligere rusavhengig slik at det blir lettere for dem å bevege seg videre i karrierelivet. Forretningen er at Medarbeiderne henter glass, metall og pant, og private kunder betaler for tjenesten deres.

Vanlige forventninger til sosiale entreprenører

Definisjonen på sosialt entreprenørskap varierer fra hvem du snakker med eller hvilket land du er i. De fleste definisjonene har med én eller flere av punktene under i definisjonen sin, og er gjerne blant forventningene til en sosialentreprenør.

  • man skal måle effekten av aktivitetene sine
  • noen skal betale for aktivitetene de gjør
  • hvis de operer med profit er det ofte et krav at overskuddet reinvesteres i bedriften for videre drift, og/eller at man gir bort overskuddet til noe annet. Det betyr i praksis at forventningen er at en aksjonær i en sosialentreprenøriell virksomhet ikke skal ta utbytte av bedriften.
  • skal ha riktig motivasjon. Riktig motivasjon er som regel ikke forbundet med penger.

Men sosialt entreprenørskap er bare én måte å drive frem samfunsinnovasjon på. Så det betyr egentlig at all samfunnsinnovasjon ikke bare drives frem som sosialt entreprenørskap.

Definisjoner på samfunnsinnovasjon

We define social innovations as new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs and create new social relationships or collaborations. In other words, they are innovations that are both good for society and enhance society’s capacity to act.

Kilde: s 3, The Open Book of Social Innovation.

Dette sitatet kommer fra The Young Foundation som er en pioneer i feltet. De har holdt på i over 50 år, og dette er deres definisjon som er hentet fra boken deres The Open Book of Social Innovation.

Boken er en del av en serie bøker om metoder og utfordringer i samfunnsinnovasjon – og den handler spesifikt om alle de forskjellige måtene mennesker skaper nye og mer effektive svar på de største utfordringene våre samfunn står overfor som eksempelvis hvordan kutte våre karbonfotavtrykk, hvordan holde mennesker friske, hvordan ende fattigdom.

Denne definisjonen minner meg veldig om sosialt entreprenørskap, så la oss gå ennå litt dypere. For hva betyr egentlig dette i praksis?

Mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap har skrevet publikasjonen “ABC i social innovation”. Dette er en kortere publikasjon som gir en god innføring og den har med flere nordiske eksempler.

Innledningsvis finner du denne kontekstualiserende teksten om samfunnsinnovasjon:

Bibliotek, brandkårer, allmän/kvinnlig rösträtt, barnavårdscentraler, dagis, distansundervisning, Situation Stockholm/The Big Issue, krav/fairtrade-märkning, Mikrolån, Wikipedia, öppna Wi-Fi-nät, Facebook.

Dom är alla nya eller gamla sociala innovationer. Idéer, processer och initiativ som radikalt förändrat samhället som vi lever i.

http://www.socialinnovation.se/wp-content/uploads/2012/02/abc_i_social_innovation_a5_light.pdf

Kanskje litt overraskende at Facebook nevnes som en samfunnsinnovasjon, men i starten endret det markedsføringsfaget radikalt. Gjennomsiktighet og ærlighet i faget var viktigere enn noensinne, men Facebook er drevet på markedsprinsipper, noe vi ser ringevirkningene av veldig tydelig i dag. Til sammenligning er jo biblioteker oftest statlig finansiert, mens bak kvinners stemmerett ligger en kjempestor sosial bevegelse, som forsåvidt lever ennå. Og en sosial bevegelse er i høyeste grad frivillig basert. Det samme gjelder Wikipedia, de som skriver mest på Wikipedia er frivillige.

Disse eksemplene har noe til felles. Altså at de er ideer, prosesser, og initiativer som radikalt endrer samfunnet vårt. Noen av dem drives frem som business, sånn som Facebook, men som du ser, slettes ikke alle.

Så samfunnsinnovasjon handler om prosesser som endrer samfunnet, uavhengig av metoden bak. Det som driver endringen fremover kan være en sosial bevegelse, en ideell organisasjon, et konsern, eller en liten privat bedrift. Så da er det ikke bare sosiale entreprenører som bedriver samfunnsinnovasjon, men snarere har alle i samfunnet potensiale til å gjøre det.

Kanskje du vil bli en samfunnsinnovatør?


Første publisert 14.01.2013. Oppdatert 21.09.2020.

Av Merete Grimeland

Jeg har jobbet med innovasjonscamper siden 2012. Jeg har startet selskapet World Wide Narrative AS og foreningen Samfunnsinnovatørene som jeg er styreleder i.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.