Camper

Vi har gjennomført camper i samarbeid med IKT-Norge, Husbanken, Leieboerforeningen, Landsforeningen for barnevernsbarn, Universitetet i Oslo, OsloMet med flere.