Arbeid

Vi har gjennomført camper i samarbeid med IKT-Norge, Husbanken, Leieboerforeningen, Landsforeningen for barnevernsbarn, Universitetet i Oslo, OsloMet med flere. I tillegg har vi vært rådgivere i Tøyen Unlimited og SOS Barnebyer.

Støttesspiller i Tøyen Unlimited / Forretningsutvikler for unge sosiale entreprenører

Konseptutvikler for SOS Barnebyer

Rektors utfordring 2013

Rektors utfordring 2014

Social Innovation Camp Norway

Startup Camp

LøvetannCamp: digitale løsninger i barnevernet

Innovasjonscamp om alkoholkultur

Boligcamp i Trondheim

Innovasjonscamp på folkehøgskole

Innovasjonscamp i folkehelse 2012

Innovasjonscamp i folkehelse 2013

Innovasjonscamp med Oracle

SIX Nordic i Oslo

Foredrag om sosialt entreprenørskap hos Husbanken

Innovasjonscamp om boligmarkedet for unge i Oslo, samarbeid med Husbanken

Foredrag om sosial innovasjon

Foredrag om velferdsteknologi og unge kreftpasienter

Veiledere på Engebråten skole

Innovasjonscamp på SoPro-konferansen 2012